این یک دمو در باره جا های مخفی دوتا هست که بیشتر برای فرار ، قایم شدن ، خفت ، و .... استفاده میشه
دمو گویای همه چی هست

دانلود دمو