توجه:این آموزش بر اساس آخرین تغییرات مپ 6.72f است.


لونا Moonfang پیرو بی باک و مؤمن از الهه ماه، Elune است. او در کنار نگهبان در نبرد بی پایان برای پاک کردن زمین از معضل نامقدس مبارزه میکند. از طریق تلاش های دلیرانه او، او به عنوان بخش کوچک از قدرت عرفانی Elune صادر شده است. گفته شده است که لونا قادر به تماس بسیار نور ماه است، و همواره با هاله درخشان احاطه شده، به عنوان اینکه در مهتاب خود است. لونا فانوس دریایی درخشان برای نگهبان، محافظ همیشه هوشیار است.

Strength

15+1.9

Agility

22+2.8

Intelligence

16+1.85


Affiliation: Sentinel
Attack Animation: 0.46 / 0.54
Damage: 43 - 49
Casting Animation: 0.6 / 0.4
Armor: 3.08
Base Attack Time: 1.7
Movespeed: 330
Missile Speed: 900
Attack Range: 330
Sight Range: 1800 / 800Lucent Beam

وقتی شما این اسکیل را به دشمن میزنید مقدار 75/150/225/300 دمیج میخورد و او را به مدت 0.6 ثانیه ministun میکنید.
مقدار مانا مورد نیاز به ترتیب 90/100/110/120 است.
cooldown در تمامی lvl ها 6 ثانیه است.

نوع damage:مجیکال
وقتی این اسکیل میتواند اسکیل های chanelling را خراب کند.
Luna-lvl 1.jpg (427×310)

Moon Glaive

وقتی شما این اسکیل را میگیرید luna این قدرت را پیدا میکند که attack خود را به دشمنان اطرافش هم بدهد و به اصطلاح attack او پخش میشود.
با هر بار برخورد این اسکیل به اطرافیان مقدار 35٪ از دمیج شما کم و به نفر بعدی میخورد و همینطور نفر بعدی.
با هر بار up کردن این اسکیل تعداد 1/2/3/4 از attack شما به دشمنان میخورد.
این اسکیل orb effect است

Lunar Blessing

وقتی شما این اسکیل را میگیرید مقدار 14/20/26/32 تا aoe 900 به خود و هیرو های یار damage اضافه میکنید.

Eclipse

این اسکیل یکی از قدرتمند ترین اسکیل های dota است.وقتی این اسکیل را میزنید نور های سفید رنگی(طبق ترجمه) از آسمان به زمین فرود میآیند که به دشمنان دمیج زیادی میدهد.
مقدار damge این اسکیل به اسکیل شما مربوط است و هر چه قدر بیشتر up کرده باشید به همان اندازه نیز damage میدهد.
*نوع دمیج:مجیکال
محدوده خسارت: 700 aoe
آیتم بر روی این اسکیل تاثیر میگذارد.
وقتی luna کشته شود این اسکیل قطع میشود.
این اسکیل بر روی هیرو های invisible تاثیر ندارد.
وقتی این اسکیل را میزنید روز را به مدت 10 ثانیه به شب تبدیل میکنید.
luna lvl 6.jpg (427×310)


1. /
2. /
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.for solo:
For dual/trilane:
اما آیتم های اصلی:
اولین آیتمی که باید این هیرو بگیرد تا بتواند به راحتی آلتیمیت خود را بزند است دلیل دوم این است که هیرو شما خیلی نرم است و زود میمیرد اما با بستن این آیتم میتوانید راحت فرار کنید.اگر دیدید در بازی هیرو هایی مثل و بود میتوانید به جای را ببندید.
دومین آیتمی هم که معمولا برای این هیرو میبندند هستش.
حالا شما به اندازه کافی tank شدید و نوبت بستن آیتم هایی است که شما رو attacker کند میتوانید را بگیرید و آن را تبدیل به کنید.
آیتم را هم باید اوایل بازی بگیرید و اواخر بازی آنرا به تبدیل کنید.
آیتم هم برای این هیرو خوب است و میتوانید با استفاده از این آیتم و اسکیل هایتان یک هیرو را به راحتی بکشید.
اگر تیم مقابل هیرو attacker داشت میتوانید آیتم را ببندید تا هم armor شما بالا برود و هم 30٪ attack های دشمن را miss میکند علاوه بر آن شما نیز attacker میشوید.
از بین boot ها هم میتوانید هر یک از را بسته به نوع بازی ببندید.
آیتم هایی که معمولا برای این هیرو نمیبندند:

توضیح خاصی نداره چون کاملا مشخصه.

هیرو های ضد و یار:

هیرو های یار:


هیرو های ضد:


دیالوگ ها:
1 - It feels good to be in the wilds.
2 - Aradenu phelore!
3 - How may I serve the goddess?
4 - My watchers are ready.
5 - Moonlight shines upon the ...
6 - I am the blade of the goddess.
7 - We will find justice.
8 - As you wish.
9 - Certainly.
10 - An honor.
11 - For Elune.
12 - It shall be done.
13 - Plead your innocence!
14 - Watchers, strike!
15 - Die, criminal!
16 - Exercise, stunning scenery? ...
17 - I've spent so long ...
18 - I fear for Maiev. She feels ...